חוות דעת מומחה לבית המשפט
אנו נותנים חוות דעת מומחה לבית המשפט על מנת להוכיח את מבנה העץ המשפחתי וכן בשאלה האם הטוענים לירושה מיצו את השקידה הסבירה לחיפוש יורשים (ע"א 9694/01 האפוטרופוס הכללי, מנהל עיזבון המנוח זאב בן צבי ברגמן, פ"ד נח (2), 65).

חוות הדעת נמסרת כחוות דעת של מומחה על פי פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971.
צור קשר
שם:
דוא"ל:
טלפון:
הערות: