חוות דעת מומחה לבית המשפט
אנו נותנים חוות דעת מומחה לבית המשפט על מנת להוכיח את מבנה העץ המשפחתי וכן בשאלה האם הטוענים לירושה מיצו את השקידה הסבירה לחיפוש יורשים (ע"א 9694/01 האפוטרופוס הכללי, מנהל עיזבון המנוח זאב בן צבי ברגמן, פ"ד נח (2), 65).

חוות הדעת נמסרת כחוות דעת של מומחה על פי פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971.
צרו קשר
שם:
דוא"ל:
טלפון:
הערות:

genealogy.golan@gmail.com
רח' גולומב 36, רמת השרון  4741446
טלפון: 03-5566785