סיפורי הצלחה
לאורך השנים, זכינו להצלחות רבות במחקרים הגנאלוגיים, וביניהן:

זהות אבודה
- הצלחנו לחשוף את זהותה האמיתית של ילדה שהגיעה בגיל 5 לאחר השואה, מבלי לדעת את שמות הוריה והיכן נולדה. לאחר מחקר מאומץ, הצלחנו לבנות את עץ המשפחה של הילדה, לחשוף את שמות הוריה ולאחד אותה עם שתי אחיותיה, שמהן נותקה בהיותה קטנה.
 
תמונות  משפחתיות - הצלחנו לאתר קרובי משפחה בארצות הברית לאחר נתק של 54 שנים, שארע עקב השואה. בידי קרובי המשפחה בארצות הברית נשמרו תמונות שנשלחו מאירופה לפני השואה.

 
ירושה - בתיק ירושה של אדם ערירי שנפטר בישראל, איתרנו בני דודים של המנוח (בבלגיה ובארצות הברית), שזכו לירושה.

 
קרקעות - איתרנו צאצאים של מי שרכשו קרקעות בארץ בשנות ה- 20 של המאה ה- 20, אך איבדו את הקשר עם הרכוש.
 
 
צרו קשר
שם:
דוא"ל:
טלפון:
הערות:

genealogy.golan@gmail.com
רח' גולומב 36, רמת השרון  4741446
טלפון: 03-5566785